Skivomslagen Gud försöker glömma

Får en kristen gäcka med sina trossyskons mindre lyckade alster? Eh...ja! Brotten är preskriberade. Titta och döm själv. Gör inte om detta hemma, barn!

Klicka på bilderna och läs mer!

12 

"In Another Land"  (Larry Norman)

"First Strike" (Stryken)

"Spirit Light"  (Joe Taylor)

"Rock for the King"  (Barren Cross)

"Merry Christmas" (Bob Ward)

”Believing in Jesus”  Lyle & Debbie Countryman

”Something happened to Daddy”  David and Rhonda Bean

”Jesus Use Me”  Little Richard Miller

”I eat kids” (and other songs for rebellious children)  Barry Louis Polisar
 
     
     
     
     
     
     
     "Fuga manus"© Johan Gustafsson 2016den 16 november 2017