Skivomslagen Gud försöker glömma

1...2930313233...54

"It might have been good not to touch"  (Rev. W. L. jones)

Pastor jones (jo, han stavar tydligen med litet j) bjuder här på en LP med en av sina predikningar. Med tanke på valet av motiv får vi väl tro att skivans titel syftar på avtryckaren på kameran?"Fuga manus"© Johan Gustafsson 2016den 16 november 2017