Skivomslagen Gud försöker glömma

1...45678...54

”All Is Well” (Real Happiness)

Gamla Testamentet varnar uttryckligen för de falska profeterna som säger Allt är väl!.
Varning överflödig: kan man lita på folk som kallar sig Verklig lycka, iförda knallljusblåa byxor? Sparkdress? Eller som frivilligt hänger upp en brödkrans i gips med svart sorgband över spisen?
Givetvis inte."Fuga manus"© Johan Gustafsson 2016den 16 november 2017