Skivomslagen Gud försöker glömma

1...678910...54

”A Campus Happening (Larry Smith)

Du skådar här en skiva från en trollkarlsmässa; herr Smith demonstrerar rekvisita.
Nej, jag skämtar.
Det är i själva verket en skiva från ett universitets-campus, och ämnet är Franska revolutionen.
Nej, jag skämtar igen.
Det är en skiva från USA, Den Urballade Kristendomens Förlovade Land.
Nej, jag skämtar inte, tyvärr."Fuga manus"© Johan Gustafsson 2016den 16 november 2017